Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Wat is oefentherapie Cesar / oefentherapie Mensendieck

Wat is oefentherapie Cesar / oefentherapie Mensendieck?
Iedereen beweegt grotendeels van de dag onbewust. Hierin zijn bepaalde gewoontes ingeslopen welke niet altijd goed zijn voor het lichaam. Hieruit kunnen klachten ontstaan of oude klachten in stand worden gehouden. Als oefentherapeut zorg je dat dit verbetert waardoor de klachten zowel op het korte als op het lange termijn verminderen, verdwijnen of voorkomen worden. Oefentherapie wordt in Dordrecht gegeven door de beweegtherapeut. Een beweegcoach die u leert u een gezond bewegingsgedrag hanteren zodat de dagelijkse taken zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Begeleiding kan ook goed via videoconsult.

Oefentherapie is voor jong en oud!


Veel voorkomende klachten die ten grondslag liggen aan de hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:
– Houdingsklachten / slechte houding
– moeite pijn tijdens bewegen / bewegingsproblematiek 
– nekklachten
– schouderklachten;
– rugklachten;
– CANS / KANS (voorheen RSI);
– (spannings-) hoofdpijn;
– ademhalingsklachten (astma, COPD, bronchitis)
– hyperventilatie;
– Sport gerelateerde vragen / klachten
– Slaapoefentherapie >> zie link<<
– arbeid gerelateerde klachten;
– lichamelijke klachten als gevolg van neurologische aandoeningen (bijv. Parkinson, hernia, MS);
– lichamelijke klachten als gevolg van orthopedische aandoeningen (bijv. artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann, scoliose);
– lichamelijke klachten als gevolg van reumatische aandoeningen; (RA)

Er wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar het gehele lichaam, uw persoonlijkheid, de omgeving en andere factoren die van invloed zijn.  Met uw eigen inzet en betrokkenheid kunnen we de opgestelde doelen behalen. Oefentherapie wordt naast curatief ook preventief ingezet.

Voor meer informatie over wat Oefentherapie is kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging van de oefentherapeuten cesar/mensendieck op http://www.vvocm.nl  “

Hoe ziet een behandeling er uit?

Aanmelding
De eerste keer dat u in de praktijk bent zal de oefentherapeut een vraaggesprek afnemen. Dit houdt in dat zij uw klachten en beperkingen in kaart brengt na aanleiding van uw hulpvraag.
Na het vraaggesprek zal zij een houdings- en bewegingsonderzoek met u doen.  Hierbij kijkt de oefentherapeut naar de activiteiten waar u moeite mee heeft en op welke wijze u deze uitvoert. Daarna wordt er gekeken op spierniveau wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn.
Het vraaggesprek met het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Aan de hand van uw hulpvraag en de gegevens uit het gehele onderzoek wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Hierin wordt ook de frequentie en duur van behandelen bepaald. 

De behandeling
Tijdens de behandeling wordt er zoveel mogelijk aangesloten op de dagelijkse activiteiten. Daarnaast kunnen er oefeningen worden aangeleerd om aan voorwaarde scheppende eisen te voldoen zodat u het lijf weer goed kunt bewegen.
De frequentie is meestal in het begin één maal per week. Zo is er genoeg tijd om sommige handelingen eigen te maken. In de loop van het behandeltraject zal er meer tijd tussen de behandelingen plaatsvinden. Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.

Afronding
Wanneer de doelen behaald zijn of het hoogst haalbare in de doelen is bereikt zal de therapie afgesloten worden. Het dossier wordt dan gesloten, de huisarts en eventuele verwijzers wordt op de hoogte gebracht de (deels) behaalde doelen.
Bij latere vragen kan er altijd weer contact worden opgenomen met de praktijk en hoeft u, net zoals in het begin, niet eerst langs een arts voor een verwijzing.

sportgerelateerde hulpvragen

Oefentherapie dordrecht drechsteden rugklachten rug schouders arm hoofdpijn pijn klachten hardlopen tips advies adviezen kniepijn rugpijn armpijn knieklachten armklachten rugklachten houding beweging houdingen bewegingen gespecialiseerd hernia uitstralende pijn moete zitten lopen bukken tillen werken werkhouding lopen looppatroon fysiotherapie fysiotherapeut drechtsteden beweegspecialiste beweegspecialiste klaren francisca klaren beweegspecialist beweegcoach oefentherapie Dordrecht dordrecht drechtsteden zwijndrecht papendrecht caesar cesar mensendieck  mensendiek fysiotherapie gratis parkeren

Abonneer je op de inspiratiebrief!

Ontvang de nieuwsbrief en krijg als eerste mooie kortingen en inspiratie om jouw gezondheid een boost te geven!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Schrijf je in op de inspiratiebrief!

Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg als eerste mooie kortingen en inspiratie om je gezondheid een boost te geven.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.