Tarieven

Indien u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent gelden de onderstaande tarieven voor 2020. Dit geldt ook voor e-consulten.

 • Korte screening € 13,50 (losse screening, zonder intake)
 • Screening en intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck   € 45,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis** € 53,80
 • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek met advies € 52,85
   
 • Behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck in de praktijk € 30,00
 • Behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck aan huis of op locatie** € 42,25
 • Oefentherapeutisch Rapport€ 50,00
   
 • Niet nagekomen afspraak (75 % )  € 22,5
 • Reiskosten per km vanaf 7 km van de praktijklocatie:  € 0,19 cent per km.

* Screening is alleen van toepassing wanneer u zonder schriftelijke verwijzing een oefentherapeutische intake en onderzoek doet. Dit is dan via de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO).
** Behandelingen en/of onderzoeken aan huis zijn alleen mogelijk indien geïndiceerd door een wettelijke verwijzer en dit vermeld is op de verwijzing.